Contact Reception
011-646-3336
Visit Website

Die Laerskool Jan Celliers wat in 1935 as staatskool gestig is en toe as die Jan Celliersskool bekend was, is in Januarie 1993 geprivatiseer. Die skool ('n vereniging ingelyf kragtens artikel 21) word bedryf deur 'n Raad. Die verklaring van voorneme en doelstellings van die vereniging (die skool) is as volg
    This Ad has been viewed 578 times.

    Show Private Schools. We show private schools detail from all over South Africa because you need to find the best school for your child. We include the telephone number as well as when available the website link.

    The South African Schools Act (SASA) of 1996 established a national schooling system and recognised two categories of schools: public and independent. Public schools are state controlled and independent schools are privately governed. All private schools were included into the independent school category.


    Welcome to Private-Schools.co.za – Looking for a Private School in South Africa? You are on the right site. Browse by Province below or Search for an Independent School by name. Find Private School contact details.